Eğlenceİlginç Bilgiler

Üstün Eş Seçme Eğilimi: Hipergami Nedir? (+18)

Hipergami Nedir: Gerek evlilikte, gerek sevgililikte eş seçimi yaparken kendinden daha varlıklı, sınıfça daha yukarıda, daha iyi statüde, daha iyi genlere sahip, yani dominant olan birini eş seçme eğilimi şeklindeki iç güdüye sosyoloji biliminde verilen isimdir.

Başka bir ifadeyle doğada bütün türler arasında olan ve erkek-dişi uyumunu sağlayan mekanizmaya verilen isimdir. Bu yazımızda sizi şaşırtacak verileri, tarihten ve güncel hayattan çok sıkça karşılaşılan örnekleri evrimsel psikolojinin ışığında inceleyeceğiz. Hipergami adındaki bu eğilimin hayatımızdaki olumlu ve olumsuz yansımalarından da ayrıca bahsedeceğiz.

Ayrıca yazının etik olmayan ifadeler içerdiğini ve sadece +18 yaş için uygun olduğunu en baştan belirtelim. Konuya dönersek, hipergami her ne kadar genellikle kadınlar için kullanılan bir tabir olsa da biz objektif olabilmek adına her iki cins için de ele almaya çalışacağız. Mesela;

21. Yüzyıl Kadın Erkek İlişkileri Konulu Bu Tarz Görselleri de Ancak Hipergami İle Açıklayabiliriz (Asla Genelleme Yapmayınız!)
21. Yüzyıl Kadın Erkek İlişkileri Konulu Sosyal Medyada Dolaşan Bu Tarz Görselleri de Ancak Hipergami İle Açıklayabiliriz (Asla Genelleme Yapmayınız!)

Hipergami Nedir?

Güncel Hayattan Hipergami Örnekleri

Kadın erkek ilişkilerinde sizi şaşırtan, internette doğru dürüst cevabını dahi bulamadığınız ve bu sayede bir dönemlerde illaki merakla sorgulamaya iten şeylerin çoğunun ortak sebebinin hipergami olduğunu biliyor muydunuz? Peki ney bu güncel hayattan örnekler derseniz şunlar efendim:

Eşini veya sevgilisini terk eden kişinin, gittiği kişide aradığını bulamayıp eski eşine / sevgilisine geri dönmek istemesi
(Ayrıca Bakınız: Eski Sevgili Neden Mesaj Atar?)
Parasını, güzelliğini, yakışıklılığını, kariyerini, statüsünü kaybedene kadar daldan dala atlayıp durmak (Dipnot: Bu duruma karşı değiliz)
Dakika başı sevgili değiştirmek (Burada sevgili adayı bolluğunu değil, maymun iştahlılığı kastediyoruz)
Kaçan kovalanır” şeklindeki halk sözüne yaşamdan örnek verebileceğimiz her türlü olay

Dakika Başı Eş / Sevgili Değiştirmek Hipergami Örnekleri İle Açıklanabilir
Dakika Başı Eş / Sevgili Değiştirmek Hipergami Örnekleri İle Açıklanabilir :)

1 jenerasyon öncesine kadar oldukça meşhur olan ‘Beni taşıyabilecek birisini arıyorum‘ cümlesi
Çok iyi bir insan olmasına rağmen; eğlenmeyi bilmemek, tipsiz olmak, fakir olmak, çevre sahibi olmamak gibi sebeplerden ötürü yalnız kalan veya terk edilen insanlar
Arkadaş kalalım gibi süslü ve nazik bir cümlenin arkasına sığınıp sizi damızlık niyetine kullanmak isteyen nice sevgili adayları
Ünlülere özenerek çekici olacağını düşünen insanlar
(Ayrıca Bakınız: Neden Ünlüler Gibi Olmak İsteriz?)
30’lu yaşlarına kadar daldan dala gezip, sonra güzelliğini kaybetmeye ve biyolojik saati alarm vermeye başlayınca toplum nezdinde de ‘evde kalmış‘ olarak anılmamak için sevmediği erkekleri kafalamak ve onlarla evlenmek zorunda kalan kadınlar (İlginçtir, cinsiyet-yaş çekicilik grafiğinde kesişim noktası da 30 yaşı gösterir.)

Kişinin En Çekici Olduğu Dönemler Yaş ve Cinsiyet Gibi Faktörlere Bağlı Olarak Değişir
Kişinin En Çekici Olduğu Dönemler Yaş ve Cinsiyet Gibi Faktörlere Bağlı Olarak Değişir

Hipergami Herkeste Geçerli Değildir!

Her ne kadar yazı madalyonun öbür yüzüne odaklanmış olsa da, biz en baştan belirtelim ki; hipergami dediğimiz olgu her daim geçerli değildir. Bir tarafın her türlü sakatlığına, kötü durumuna rağmen terk edilmeyen, boynuz yememiş ve hatta son derece mutlu olan çiftler de mevcuttur.

Bunların sayısı elbette diğerlerine nazaran oldukça azdır ve hatta nesilden nesle de azalmaktadır. Kendinizi dünya kötü diye şartlamayın. Nitekim güçlü bir irade, Allah korkusu gibi faktörler ile ilkel güdüler bastırılabilir. Mesela buna güzel bir örnek verelim:

En Baştan Belirtelim, Hipergami Her Kişide Geçerli Değildir
En Baştan Belirtelim, Hipergami Her Kişide Geçerli Değildir

Nedir Bu Daha İyi Kavramı?

(1) Güçlü Olmak: Güç deyince aklınıza duvara bir vursa duvarın arka tarafından elini çıkaracak insanlar gelmesin. 21. yüzyılda yaşadığımız için gücü belirleyen ana unsur fiziksel güç değil; maddi güç ve sosyal güçtür.

Ekonomik güç, yaş ilerledikçe daha fazla önem kazanan bir şeydir. Kaliteli yemekler yemek, tüm dünyayı gezmek, sağlıklı yaşam sürmek, kaliteli giyinmek gibi aklınıza ne gelirse gelsin bugün paranız ile yapamayacağınız hemen hemen hiçbir şey yoktur. Sosyal güçte işlerinizin daha kolay şekilde hallolmasını sağlar. Aynı zamanda iyi bir meslek doğrudan ekonomik güç sağlar:

Günlük Hayattan Hipergami Örnekleri
Günlük Hayattan Hipergami Örnekleri

Ekonomik güç 21. yüzyılda her şeydir. Ekonomik güç ile diğer güç çeşitlerini kolaylıkla elde edebilirsiniz. Bu konuda detaylı bilgi almak için “Ekonomik Güç Nedir? Neden Önemlidir?” adlı yazımıza göz atabilirsiniz.

(2) Çekici Olmak: Kişinin çekici olması da oldukça önemlidir. Çekicilik sadece tipe yani yakışıklı veya güzel olmaya, başarılı bir kıyafet seçimi yapmaya bağlı değildir. İlginçtir, kişinin kokusu, davranışları ve beden dili de çekiciliğini etkileyen en önemli faktörlerdir. Ayrıca tip, aynı zamanda iyi bir genetiğe sahip olduğunuzu ifade eder.

Hipergami Nedir? Güncel Hipergami Örnekleri
Hipergami Nedir? Güncel Hipergami Örnekleri

(3) Opsiyon Bolluğu: Bu dediğim 21. yüzyılın sevgililik tarzındaki ilişkilerinde geçerlidir. Opsiyonu bol olan, karşısındakine muhtaç olmayan kişi her daim üst pozisyondadır. Tabi opsiyon bolluğunu, gidip sevgiliyi aldatmak veyahut aynı anda birkaç kişiyi idare etmek olarak da algılamayın.

(4) Psikolojik Güç: Psikolojik güç her şeydir. İlk zorlukta mücadeleye atılmak yerine ardına bakmadan kaçacak bir insan hayatta neyi başarabilir ki? Tabi psikolojik gücü tek boyutlu olarak düşünmeyin, her an her yerde geçerlidir. Mesela;

Şekil A'da da Görüldüğü Üzere Buradaki Güç Kavramına Psikolojik Güç De Dahildir (Not: Buradan Kötü Yönlerinizi Değiştirmeyin Anlamı Çıkmasın)
Şekil A’da da Görüldüğü Üzere Buradaki Güç Kavramına Psikolojik Güç De Dahildir (Not: Buradan Kötü Yönlerinizi Değiştirmeyin Anlamı Çıkmasın)

Evrimsel Psikoloji ve Hipergami

Tamam anladık, kişinin kendinden iyi olana yönelmesi hipergami iyi hoş da bunu nasıl bir bilimsel temele oturtabiliriz diyorsanız işte orada davranış bilimlerinden psikoloji ve özellikle evrimsel psikoloji devreye giriyor.

Gelin ilk çağlara, teknolojinin yok denecek kadar az olduğu o ilkel dönemlere geri dönelim. O dönemlerde cinsiyetler arası rol paylaşımı nasıldı? Erkekler fiziksel olarak güçlü olduğu için avlanıyor, güvenlik işleri ile ilgileniyor; kadınlar ise yemek yapma, çocuk büyütme, terzilik gibi işlerle ilgileniyorlardı.

İlkel Zamanlardaki Yaşam Şartları Hipergami Dürtüsünün Temelini Atmıştır
İlkel Zamanlardaki Yaşam Şartları Hipergami Dürtüsünün Temelini Atmıştır

Yani bildiğimiz 21. yüzyıla kadar devam eden geleneksel aile modeli. Peki bunun konumuzla alakası ney? Yüzlerce, binlerce, on binlerce yıl devam eden bu davranış modelleri bizim genlerimize işlendi. Zaten bugün modern bilimler hem genlerin hem de çevrenin davranışları etkilediğini kabul etmektedir.

İşte doğanın şartları kişinin bilinçaltındaki en temel emir olan hayatta kal (survive) emrinin kadın erkek ilişkileri ile şekillenmesi ile hipergami dürtüsü oluşmuş ve bu nesilden nesle aktarılmıştır.

Tabi şimdi evrim sözcüğünü görünce dindar kitle olaya mesafeli yaklaşmıştır. Etik olmayan unsurları barındıran bir yazıya her ne kadar dini katmak istemesem de, dinlerde var olan “Erkekler kadınların koruyucularıdır” tarzındaki hükümler de hipergami kavramını ve İlk Çağlardaki Yaşam konusundaki teoriyi desteklemektedir. Aslında şunu anlatmak istiyoruz:

Geleneksel Toplum ve Modern Toplumda Kadın Erkek İlişkileri
Geleneksel Toplum ve Modern Toplumda Kadın Erkek İlişkileri

21. yüzyılda tavan yapan doyumsuzluğun, düşen mutluluk oranının, artan bağımlılıkların, artan yalnızlığın, artan gösteriş aşkının temel sebebi de yine budur. Fakat bu aynı zamanda insanın en temel içgüdüleri arasında yer alır.

Pareto Kuralı (%80 – %20)

Pareto Prensibi: Sonuçların %80’i, girdilerin sadece %20’sinin etkisiyle oluşur prensibine denir. Yani başka bir ifadeyle %80, %20’nin yaptıklarının yansımalarıdır.

Her ne kadar modern çağda yaşadığımız için konjonktür değişmiş olsa da, bu prensip ilk çağlardaki ve aynı zamanda 21. yüzyıldaki kadın erkek ilişkilerinde de geçerlidir. (Ayrıca Bakınız: Konjonktür Nedir?)

Özellikle sosyal medya bağımlılığının etkisiyle şu durum günümüzde oldukça şiddetli bir şekilde yaşanmaktadır:

Hipergami Nedir? Nasıl Çalışır?
Hipergami Nedir? Nasıl Çalışır?

Size ilginç gelebilir ama hipergaminin Pareto prensibi ile alakalı olduğu ABD’deki Yale Üniversitesi tarafından fosiller üzerine yapılan bir araştırma sonuçlarının bilgisayar sistemleri ile raporlanması sonucunda kanıtlanmıştır. Üstelik bu araştırma ile bunun tüm canlıların dişilerinde olduğu da kanıtlanmıştır.

Erkekler en güzel, en çekici, en maharetli kızları; kızlar da en zengin, en yakışıklı, en geniş çevreye sahip, en yüksek statüye sahip yani kısaca en güçlü erkekleri arzulamaktadırlar. Eğer bu dediğime inanmıyorsanız, gelin bir de karşı cinsle yazışma uygulamalarına ait şu istatistiğe bir bakalım:

Karşı Cinsle Yazışma Uygulamaları Olan Tinder ve OKcupid’de Kadın ve Erkeklerin Karşı Cinsi Seçme Oranları Hipergaminin Bugün Hala Geçerli Olduğunun En Somut Kanıtıdır
Karşı Cinsle Yazışma Uygulamaları Olan Tinder ve OKcupid’de Kadın ve Erkeklerin Karşı Cinsi Seçme Oranları Hipergaminin Bugün Hala Geçerli Olduğunun En Somut Kanıtıdır

Kişi bu saydığım özelliklere sahip olmasa bile sosyal medya üzerinden bu özelliklere sahipmiş izlenimi verebilir. Bugün sosyal medyada gösteriş yarışına girenlerin bilinçaltında aslında bu dürtü yatar. Yukarıdaki istatistik de bunun en somut kanıtıdır. İnsanların sosyal medyada takipçi sayıları üzerinden itişmeleri de bundan ötürüdür.
(Ayrıca Bakınız: Takipçi Kasma Yolları)

Bu ilkel dürtü sayesinde insanlık güçlü olanların genlerinin sonraki nesillere aktarılmasını sağlamış ve bu sayede her daim daha ileriye gitmiştir. Tabi beraberinde bir takım sorunları da getirdiği şüphesiz bir gerçektir. Gelin bir de 21. yüzyıl şartlarında ne yapabiliriz ona bakalım.

Çözüm Nedir? Ne Yapmalıyım?

.#. İlk önceliğiniz her zaman kendinizi daha değerli kılmak olsun. Sizi değerli kılacak şeylere hem kısa, hem orta, hem de uzun vadede yatırım yapın. Bunu sadece maddi yatırım olarak düşünmeyin, hitabet (laf yapma) yeteneği, kaliteli bir eğitim, iyi bir iş, sağlam bir çevre, estetik bir görünüm de hayat için oldukça önemli yatırımlardır. Bu konuda şu yazılarımıza bakabilirsiniz:
İlk İzlenim Neden Önemlidir?
Uzun Vadeli Yatırım Tavsiyeleri
Meslek Seçimi ve Ömür Boyu Mutluluk
Geleceğin Meslekleri Nelerdir?

.#. Muhtaç olmayın! Her ne kadar etik olmasa da; bunu çevrenize baktığınızda da göreceksiniz ki; opsiyonu bol kişiler her zaman bu konularda daha rahat ve daha başarılıdır. Tabi şu örnekteki eleman gibi de suyunu çıkarmayın:

21. Yüzyıl Kadın Erkek İlişkileri :)
21. Yüzyıl Kadın Erkek İlişkileri (Temsili)

Eğer suyunu çıkarırsanız, ayda bir sevgili değiştirirseniz kusura bakmayın ama karşı cinsten sıkılır ve homoseksüel olur çıkarsınız. Aynı zamanda yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için şunu da belirteyim, sizin duygularınızla oynamayan kimsenin duygusuyla da oynamayın.

.#. Hipergami dürtüsüne göre; bir erkek için ideal sevgili adayı; kültürel olarak benzer, diğer konularda ise benzer durumda veya abartmadan birazcık alt seviyede olan kızlardır. (Aksi taktirde yetersiz görülürsünüz ve bu durum başınıza kakılabilir.)

.#. Hipergami dürtüsüne göre; bir kadın için ideal sevgili; kültürel olarak benzer, diğer konularda ise ona destek olacak, ona kol kanat gerecek güçlü bir erkektir, daha hoş bir ifadeyle yellerin, sellerin götüremediği ayakları yere sağlam bir kaya misali olan erkeklerdir.

Psikanalizmi Kuran Ünlü Filozof Freud'un Da Hipergamiyi Destekleyen Fikirleri Mevcuttur
Psikanalizmi Kuran Ünlü Filozof Freud’un Da Hipergamiyi Destekleyen Fikirleri Mevcuttur

Tarihten Hipergami Manzaraları: 2. Dünya Savaşında Fransız Kadınları

2. Dünya Savaşı sırasında 2 milyondan fazla Fransız erkeği Naziler (Almanlar) tarafından kamplarda çalıştırıldığı halde; 1942 yılında Fransa’da doğum oranı rekor seviyeye ulaşmıştır. Öyle ki Alman – Fransız melezi 200.000 çocuk doğmuştur. Hatta bazı bölgelerde bu tarz gayrı meşru çocuk oranı %30 seviyelerine ulaşmıştır.

Mesela ünlü Fransız modacı Coco Chanel, evet kendi adındaki markanın kurucusu parfüm, çanta ve aksesuar konusunda sektörün devleri arasında olan Coco Chanel ülkesi işgal edilirken sadece yüksek rütbeli Nazi subaylarının ve üst derece Nazi destekçilerinin kalabildiği Hotel Ritz’de konaklıyordu.

Fransız Modacı Coco Chanel Ülkesi İşgal Edilirken Alman Subaylarla Arası Oldukça İyiydi
Fransız Modacı Coco Chanel Ülkesi İşgal Edilirken Alman Subaylarla Arası Oldukça İyiydi (Hitler Bile Önünde Eğilmiş)

Tabi çeşitli kaynaklarda bunun sadece konaklamakla sınırlı kalmadığı da yazmaktadır. Ayrıca kimi kaynaklarda Coco Chanel’in Nazi ajanı olduğu ve dönemin Alman propaganda bakanı Goebbels’e bağlı olduğu da yazmaktadır.

Kadın ajanların yöntemleri hakkında bilgi almak için “Kadın İstihbaratçıların Favorisi: Bal Tuzağı” yazısına ve Nazi Propaganda Bakanı Goebbels’in ağzınızı açık bırakacak yöntemlerini öğrenmek adına “Adolf Hitler ve Propaganda Prensipleri” konulu yazımıza göz atabilirsiniz.

Velhasıl tüm bu manzaralar güçlü olana yönelme eğilimi örneği yani on numara beş yıldız hipergami örneğidir. Ayrıca savaş bittikten sonra Alman askerleriyle ‘kendi rızasıyla’ ilişkisi olan kadınların ceza amaçlarıyla saçlarının kesildiği, sıfıra vurulduğu da bir gerçektir.

Savaş Sonrasında Nazilerle İlişkiye Giren Fransız Kadınlarının Ceza Olarak Saçları Kesilmiştir
Savaş Sonrasında Nazilerle İlişkiye Giren Fransız Kadınlarının Ceza Olarak Saçları Kesilmiştir

Soru: Naziler ilk başta Polonya'ya saldırdı, orada neden böyle bir şey olmadı?

Polonya nüfusunun çoğu Yahudi idi ve Yahudi bir kızla tecavüz için bile birlikte olmak Wehrmacht (Nazi Silahlı Kuvvetleri) mensupları için büyük bir utanç kaynağıydı. Hitler’in saf ırk projesini bilmeyen yoktur.

Kıssadan Hisse: Son Söz

Bu yazıda yazdıklarımız sadece birer durum tespitidir. Dikkat ettiğiniz üzere, hem erkeklere hem de kadınlara nükteli bir eleştiri yapılmış, aynı zamanda bu günümüzden ve geçmişten somut verilerle desteklenmiştir. Bu durum insanlığın devamını sağlaması gibi iyi ve mutsuzluğu arttırması gibi kötü yanlarıyla ele alınmıştır.

Ayrıca bu yazılanların her daim geçerli olmadığını; tipin her şey olmadığını, çekiciliğin birden fazla faktöre bağlı olduğunu da yazının başındaki o kolu kopuk adamın eşi ile olan o mutlu fotoğrafı aracılığıyla tekrardan hatırlatıyorum.

Vehbi Koç bile ölürken “Öbür tarafa bir çift çorap götüremedim” demiş. Yani bazı şeyleri çok da kafanıza takmayın, en önemlisi bu hayatın tadını sonuna kadar çıkarmaya bakın.

Eğer eşinizin veya sevgilinizin sizi aldattığından endişe ediyorsanız, bu konuda size bir sürprizimiz var. Aldatma muhabbeti de yine hipergami ile alakalıdır. Bu konudaki teste göz atmak ve detaylı bilgi almak için “Eşim / Sevgilim Beni Aldatıyor Mu?” konulu yazımıza göz atmayı unutmayınız :)

 Troll içerikler, eğlence yazıları, farklı bakış açılarıyla kadın-erkek ilişkileri, gezi ve hobi fikirleri, farklı konular ve değişik sürprizler için “Eğlence Kategorisi” adlı sayfaya göz atmayı unutmayın!

Technogezgin.com Bilgi
Hipergami (üstün eş arama eğilimi) nedir” konulu yazımız hakkında eklemek istediklerinizi, sorularınızı ve (eğer varsa) yazıdaki yanlışları yorumlarda belirtebilirsiniz.

Bilgi güçtür, paylaştıkça büyür. Bu sebeple bu yazıyı da; yazının altındaki (logolu) paylaşım tuşlarını kullanarak gönül rahatlığı ile paylaşarak bize büyük bir iyilik yapabilirsiniz.

Ana Sayfa: 
https://www.technogezgin.com/
Hayata Dair Özgün ve Kaliteli Yazılarımız: 
https://www.technogezgin.com/blog/

-Reklam-

MrKaptainTR

Merhabalar. Ben bu internet sitesinin sahibiyim. Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyorum. Bu sitede de; ufkunuzu açacak, bilgi hazinenizi katlayacak, bakış açınızı adeta uçuracak, “Vay be, adamlar bunu da mı yapmış?” dedirtecek cinsten içerikler üretmeye çalışıyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı